วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

14/11/55

วันนี้อาจารย์ให้วาดภาพประจำตัวตนเอง แทนสัญลักษณ์ของตนเองจะวาดอะไรตามที่ตนเองชอบ

ซึ่งจะเกี่ยวกับ

1.รูปทรง

2.จำนวน

3.การนับ  แบบการนับเพิ่มเชื่อมโยงกับคณิตศาสตร์การบวกเลข  การนับลบพื้นานการลบ

4.การจัดหมวดหมู่

อาจารย์สอนตัวเองว่าเราอาจจะใช้แทนเป็นรูปสัญลักษณ์ก็ได้  เช่น  1  เหมือนเสาธง  2  เหมือนคอหาร  3  ตัวหนอน     แล้ววาดรูปให้ดูว่า

เหมือนตรงไหน

อาจารย์สั่งงานให้ไปศึกษาห้องสมุด
 
หาหนังสื่อเกี่ยวกับคณิตศาสตร์บอกชื่อหนังสื่อ  ชื่อผู้แต่ง  ปีพ.ศ  อย่างน้อย5เล่ม

หาทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร์

หาขอข่ายหรือเนื้อหาคณิตศาสตร์

และหาหลักการสอนคณิตศาสตร์

เสร็จแล้วส่งในคาบหน้า7/11/55

วันนี้เข้าเรียนวันแรก

อาจารย์บอกถึงกฎระเบการแต่งกาย

อาจารย์จะคอมเม้นท์เมื่องานเสร็จ  แล้วจึงกลับไปแก้ไข

อาจารย์พูดเกี่ยวกับการทำบล็อก  จะต้องนำเสนอ  บรรยายให้เข้าใจง่าย  พยายามหาเครื่องมือมานำเสนอ

อาจารย์จะตรวจบล็อกทุกวันศุกร์ของสัปดาห์

อาจารย์บอกความหมายของการสอนคือ การที่ครูวางแผน  เพื่อให้เด็กๆบรรลุตามที่คาดไว้

อาจารย์บอกความหมายจัดประสบกาณ์คือ ตามที่คุณครูให้เด็กๆบรรลุตามที่คาดหวัง  แต่จะขึ้นอยู่กัความแตกต่างระหว่างบุคคล